ACUSTICO Wojciech Łapka

Właścicielem firmy jest dr inż. Wojciech Łapka - wibroakustyk, diagnostyk maszyn i urządzeń, specjalizujący się w projektowaniu i budowie tłumików hałasu oraz rozwiązań wyciszających. Doświadczony naukowiec i praktyk. Karierę naukową rozpoczął w roku 2004 na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania w Instytucie Mechaniki Stosowanej w Zakładzie Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów. Kontynuuje pracę naukową wzbogacając ją o coraz ciekawsze aplikacje rozwiązań wibroakustycznych w przemyśle. Swoim praktycznym doświadczeniem, podpartym wiedzą naukową, zapewnia profesjonalne rozwiązanie wszelkich problemów z hałasem i drganiami. Pozdrawiamy serdecznie! Obowiązek informacyjny - RODO Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podaję, iż: • Administratorem danych osobowych przekazywanych firmie ACUSTICO Wojciech Łapka zarówno w treści wiadomości email, w formie papierowej, bądź ustnej jest Wojciech Łapka prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ACUSTICO Wojciech Łapka z siedzibą w Mościenicy, 62-035, ul. Klonowa 6. Dane kontaktowe: wojciech.lapka@acustico.com.pl • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane (tj. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia itp. - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing produktów własnych Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), jak i w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz archiwizacji korespondencji, przez okres niezbędny do realizacji celu, okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, jak i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane; − Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane; • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, • Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych i IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO]. • Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane firmowe

Adres:

Klonowa 6
62-035 Mościenica

Adres WWW:

www.acustico.com.pl

NIP:

5611445308

Adres korespondencyjny

ACUSTICO Wojciech Łapka

Adres: Mościenica, ul. Klonowa 6

62-035 Kórnik

Oferta

  • pomiary drgań i hałasu,
  • analizy i audyty akustyczne pomieszczeń przemysłowych pod kątem identyfikacji źródeł hałasu i drgań wraz z propozycjami ich redukcji,
  • projektowanie, dostawa i montaż rozwiązań redukujących drgania i hałas: specjalne i standardowe tłumiki hałasu, obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, specjalne rozwiązania przeciwhałasowe i antywibracyjne,
  • wibroizolacja maszyn i urządzeń,
  • opracowanie adaptacji akustycznej pomieszczeń wraz z pomiarem czasu pogłosu pomieszczenia,
  • pomoc w walce z hałasem i drganiami na stanowiskach pracy i środowisku zewnętrznym,
  • pomoc w walce z drganiami i hałasem w budynkach mieszkalnych, 
  • określenie zasięgu emisji hałasu od zakładu przemysłowego,
  • konsulting i doradztwo techniczne w zakresie wibroakustyki i w zagadnieniach pokrewnych.

Lokalizacja